Web Analytics

Bioresonantie

Wat is bio resonantie?

Bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie (in het Latijn ‘resonare’) betekent meetrillen. Alles dat bestaat heeft een uniek trillingspatroon. Bio resonantie gaat over levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenkomen met die van de ontvanger.

Wat is kwantummechanica?

Kwantummechanica beschrijft het gedrag van materie en energie op atomaire en subatomaire schaal. Sinds het begin van de 20ste eeuw hebben vele eminente geleerden zoals Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, John Bell en vele anderen zich hiermee bezig gehouden. Geen enkele chemische reactie is verklaarbaar zonder de kwantummechanica die geheel nieuwe vakgebieden heeft doen ontstaan, zoals onder meer de kwantumchemie en de kwantumoptica. Ontwikkelingen op het gebied van praktische toepassingen van de kwantummechanica zijn tegenwoordig volop aan de gang. Ondermeer is men bezig een kwantumcomputer te ontwikkelen die hedendaagse computers ver zal overtreffen in mogelijkheden en snelheid.

Wat is kwantumfysica?

Kwantumfysica gaat over de toepassing in de natuurkunde. Het grote verschil met de klassieke natuurkunde is dat de werkelijkheid op een fundamenteel andere manier wordt benaderd met zelfs filosofische implicaties. Eén van de toepassingen van kwantumfysica is de rol die moleculen spelen in biologische organismen.

Bron: Wikipedia

[button link=”https://www.supergezondouderworden.nl/l-i-f-e-systeem/” btn_radius_left=”9″ btn_radius_top=”9″ btn_radius_right=”9″ btn_radius_bottom=”9″ btn_style=”btn-primary”]Terug naar het L.I.F.E. systeem[/button]