Web Analytics

Bloeddrukwaarden

Wat is bloeddruk?

Bloeddruk is de kracht die het bloed op de wanden van de bloedvaten uitoefent. Bloeddruk wordt aangegeven door twee nummers, bijvoorbeeld 120/80 mmHg (millimeter kwik). Het hoge cijfer is de bovendruk (systolische bloeddruk) en het lage cijfer is de onderdruk (diastolische bloeddruk). De bovendruk is de druk in de bloedvaten wanneer het hart samentrekt. De onderdruk is de druk in de bloedvaten wanneer het hart ontspant.

Waarom is een normale bloeddruk belangrijk?

Een normale bloeddruk zorgt ervoor dat zuurstof en voedingsstoffen op effectieve wijze van het hart naar de diverse organen wordt getransporteerd. Bloeddruk varieert; het stijgt en daalt gedurende de dag. Wanneer bloeddruk gedurende langere tijd hoog blijft spreekt men van hoge bloeddruk ofwel hypertensie.
Hoge bloeddruk is gevaarlijk. Daardoor moet het hart te hard werken en het is ook de reden dat vaatwanden verharden. Hoge bloeddruk verhoogt daarom het risico op hartziekten en beroertes. Volgens het gerenommeerde Britse medisch blad ‘The Lancet’ is de kans dat mensen in een ‘ontwikkeld land’ gedurende hun leven hoge bloeddruk krijgen meer dan 90%.

De gevolgen van hoge bloeddruk

Hersenen: Hoge bloeddruk is de belangrijkste risicofactor voor een beroerte. Een zeer hoge bloeddruk kan een breuk in een verzwakt bloedvat veroorzaken, waardoor bloed in de hersenen terecht komt. Dit noemt men een beroerte of herseninfarct. Ook wanneer een bloedprop een van de vernauwde bloedvaten blokkeert heet dit een beroerte of herseninfarct.

Ogen: Hoge bloeddruk kan bloedvaten in het oog doen springen. Het zicht kan dan aangetast worden en het kan zelfs leiden tot blindheid.

Aderen (arteriën): Wanneer mensen ouder worden, verharden de aderen in het hele lichaam, vooral van het hart, de hersenen en de nieren. Doordat de aderen verharden moeten het hart en de nieren harder werken.

Nieren: De nieren zijn filters waardoor het lichaam zijn afvalstoffen kwijtraakt. Hoge bloeddruk kan de bloedvaten van de nieren vernauwen en dikker maken. De nieren filtreren dan minder vloeistof waardoor afvalstoffen zich in het lichaam ophopen. De nieren kunnen zelfs helemaal ophouden te functioneren. In dat geval moet er òf nierdialyse òf een niertransplantatie plaats vinden.

Hartaanval: Hoge bloeddruk is de grootste risicofactor voor een hartaanval. De aderen vervoeren zuurstofrijk bloed naar de hartspier. Als het hart niet genoeg zuurstof krijgt kan er pijn in de borst ontstaan, wat bekend staat als ‘angina pectoris.’ Als de bloedstroom geblokkeerd wordt resulteert dit in een hartaanval.

Congestief hartfalen (CHF): Hoge bloeddruk is de grootste risicofactor voor hartfalen. Congestief hartfalen is zeer ernstig omdat het hart niet meer in staat is genoeg bloed te pompen om aan de behoefte van het lichaam te voldoen.