Hoe word je abonnee?

Door eerst de voorwaarden te lezen onder voorwaarden , daarna het abonneerformulier in te vullen en de betaling van €20,- te doen. Ik zie je aanmelding graag tegemoet.

1.Alle informatie in het magazine 'Super Gezond' wordt te goeder trouw en op strikt vertrouwelijke basis verstrekt.
2.Niets uit het magazine mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of welke vorm dan ook, zonder daarvoor, vooraf, mijn schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.
3.De informatie in het magazine is voor educatieve doeleinden en eventuele aanbevelingen zijn niet bedoeld om het advies van een arts te vervangen.
4.Indien iemand de aanbevelingen uit het magazine wil gaan opvolgen, raad ik aan om eerst advies van hun arts in te winnen.
5.Noch de schrijver van dit magazine, noch Freeflow International, AGA screening of Super Gezond Ouder Worden zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt direct of indirect door de verstrekte informatie in het magazine.
6.De prijs van een jaarabonnement is vastgesteld op €20,- incl. 6% BTW.
7.Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden waarna de abonnee dit kan verlengen voor een volgende periode van 12 maanden.
8.Een abonnement gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het abonnementsgeld is ontvangen.
9.Een jaarabonnement houdt in dat een abonnee recht heeft op 12 maandelijkse magazines.
10.Wanneer een abonnee 5 nieuwe abonnees aanbrengt wordt er door Super Gezond Ouder Worden een commissie betaald van 20% over de prijs van het jaarabonnement.
11.Er is geen limiet op het aantal abonnees dat iemand kan aanbrengen. Per 5 aangebrachte abonnees bedraagt de commissie €20,-. Voor 10 aangebrachte abonnees is de commissie €40,-, enzovoorts. Alle commissies worden aan het einde van de maand waarin het abonnementsgeld is ontvangen, uitbetaald.
12.Indien een abonnee zich niet houdt aan een van deze voorwaarden heeft Super Gezond Ouder Worden het recht om het abonnement onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van het al betaalde abonnementsgeld.

Magazine Abonnement*

Ik wil mij graag abonneren op jouw maandelijkse magazine ‘Super Gezond’

  • Ik ben door de volgende abonnee op jouw magazine attent gemaakt:
  • Betaling

    De prijs voor een jaarabonnement van 12 uitgaven bedraagt €20,- De betaling kan met iDeal of per bankoverschrijving worden gedaan. Belgische abonnees dienen daarbij het BIC nummer INGBNL2A te vermelden.
  • Prijs: € 20,00