Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
FREEFLOW International (hierna FREEFLOW genaamd) kan jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van Super Gezond Ouder Worden en/of AGA screening en/of aganine.nl (allen zijn handelsnamen van FREEFLOW International) en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een of meerdere contactformulieren op een van onze websites verstrekt. FREEFLOW kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken: –
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Jouw IP-adres

WAAROM FREEFLOW DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
FREEFLOW verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om vraagt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan FREEFLOW jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG FREEFLOW GEGEVENS BEWAART
FREEFLOW bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
FREEFLOW verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de websites van Super Gezond Ouder Worden, AGA screening en Aganine worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en de gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FREEFLOW gebruikt deze informatie om de werking van haar websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd (onbruikbaar gemaakt) en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
FREEFLOW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van FREEFLOW bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites worden gebruikt, om rapporten over de websites aan FREEFLOW te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FREEFLOW heeft hier geen invloed op.

FREEFLOW heeft Google geen toestemming gegeven om via FREEFLOW verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@freeflowinternational.nl FREEFLOW zal zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
FREEFLOW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van FREEFLOW maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door FREEFLOW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op FREEFLOW via info@freeflowinternational.nl. De websites www.supergezondouderworden.nl, www.agascreening.nl en www.aganine.nl zijn het eigendom van FREEFLOW.

FREEFLOW kan als volgt worden bereikt:
Vestigingsadres: Palmweg 6, 3053LM Rotterdam
Kamer van Koophandel: 32093787
Telefoon: 010-4189868
E-mailadres: info@freeflowinternational.nl