Waarheid over cholesterol

Een hoog cholesterol is niet gevaarlijk!

De laatste jaren is er veel te doen geweest over cholesterol. Mensen worden verteld dat een hoog cholesterol gehalte in je bloed gevaarlijk is en dat je daarom, meestal voor de rest van je leven, cholesterol remmers zoals statines moet gaan gebruiken. Dat is gewoon een broodje-aap verhaal. Van Dale omschrijft een broodje-aap verhaal als: ‘een meestal gruwelijk, hedendaags volksverhaal dat als ‘waar gebeurd’ wordt verteld en dat inspeelt op universele angsten’. Ik zou het niet beter kunnen omschrijven.

Cholesterol wat is dat?

Cholesterol wordt in de lever aangemaakt en is een onontbeerlijke bouwstof voor ons lichaam. De 3 voornaamste basiseigenschappen zijn:
  1. Cholesterol is de grondstof voor cortisol, onze belangrijkste stresshormoon. Cortisol helpt al onze fysieke en mentale activiteiten regulieren. Ook vermeerdert cortisol de rode bloedlichaampjes en versterkt daarmee de bloedstolling. Als laatste stabiliseert cortisol de hartfunctie en bloedsomloop.
  2. Cholesterol is de stof waaruit vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen worden gevormd die verantwoordelijk zijn voor de opbouw van spieren en botten en regulering van de slaapbehoefte.
  3. Cholesterol is de grondstof voor vitamine D die verantwoordelijk is voor de opbouw van botten en gewrichten.

Wat is HDL en LDL cholesterol?

HDL betekent High Density Lipoproteïne en LDL betekent Low Density Lipoproteïne. HDL en LDL zijn echter geen cholesterolvormen, maar vervoerseiwitten (dus proteïnen). Ze bezitten het vermogen om vetlichaampjes (lipiden) op te nemen (cholesterol is ook een lipide) waardoor deze vervoerd kunnen worden. Daarom wordt er gesproken over het HDL-cholesterolcomplex en het LDL-cholesterolcomplex. LDL neemt het door de lever gevormde cholesterol op en transporteert het naar de biljarden cellen in ons lichaam. Het is absurd om het LDL als ‘slecht cholesterol’ te betitelen en is een bewijs van een volstrekt gebrek aan feitenkennis inzake het belang van cholesterol en de daarvan afhankelijke stofwisselingsprocessen.

Waarom is cholesterol belangrijk?

Cholesterol is een waardevolle bouwsteen van het lichaam, misschien zelfs wel de belangrijkste. In iedere vorm en orde van grootte is cholesterol essentieel voor de instandhouding van onze gezondheid. Bovendien heeft cholesterol niet de minste invloed op de ontwikkeling van arteriosclerose of een hartinfarct. Cholesterol speelt een belangrijke rol in alle stofwisselingsprocessen alsmede in het vrijmaken van alle energieleverende stoffen. Er is geen enkele situatie die een daling van de cholesterolspiegel zou kunnen rechtvaardigen. Integendeel, iedere reductie van deze cholesterolspiegel is gevaarlijk, soms zelfs levensgevaarlijk.

L-Arginine en cholesterol

L-Arginine speelt een belangrijke rol bij cholesterol. Daar vertel ik graag wat meer over wanneer je mij mailt op Gerard@supergezondouderworden.nl

Cholesterol en AGA screening

Een AGA screening is een unieke manier om vast te kunnen stellen of cholesterol de soepelheid van jouw aderen beïnvloedt. Soepele en flexibele aderen zijn een voorwaarde om gezond oud te kunnen worden. Verstijving van de aderen kan al optreden vanaf een vrij jonge leeftijd. Voor meer informatie en/of om een afspraak te maken kijk op: www.agascreening.nl