fbpx

De lucht die we inademen

De lucht die we inademen

Veel stoffen die je inademt zijn schadelijk voor je gezondheid. Er is luchtvervuiling door verkeer, luchtvervuiling door industrie, luchtvervuiling door landbouw, luchtvervuiling door veeteelt, luchtvervuiling door scheepvaart en luchtvervuiling door vliegtuigen. Ook is er vervuiling door houtkachels. Houtkachels en open haarden vervuilen de lucht lokaal sterk.

Fijnstof en ultrafijnstof

De belangrijkste manier waarop luchtvervuiling het lichaam binnenkomt, is fijnstof inademen via de longen. Fijnstof en ultrafijnstof bestaan uit deeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Ultrafijnstof en roet zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst door tot diep in de longen, blijven daar zitten en richten schade aan. Dit is een gevaar voor de longen. Ze dringen door tot in de bloedbaan waardoor je gevaar loopt op hart- en vaatziekten dementie

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om schadelijke stoffen zoveel mogelijk te vermijden. Kijk op www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/wat-adem-ik-in 

Afweersysteem verbeteren

Je afweersysteem verbeteren is het beste advies dat ik je kan geven. Dat doe je door middel van:

  • het doen van de basis K.I.L.I.O. oefeningen
  • het trainen van je hart en longen door de geavanceerde K.I.L.I.O. trainingen
  • het checken van de conditie van je hart en vaten
  • het eten van biologisch voedsel
  • het nemen van ’s werelds belangrijkste voedingssupplement

Immuunsysteem verhogen

Door je immuunsysteem te verhogen kan je lichaam alle aanvallen op je gezondheid door bacteriën en virussen gemakkelijk weerstaan.

1. Alle informatie in mijn magazine ‘Super Gezond’ en in mijn speciale rapporten wordt te goeder trouw en op strikt vertrouwelijke basis verstrekt.

2. Niets uit mijn magazine ‘Super Gezond’ of uit mijn speciale rapporten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of in welke vorm dan ook, zonder daarvoor, vooraf, mijn schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

3. De informatie in het magazine en in de speciale rapporten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en mijn eventuele aanbevelingen zijn niet bedoeld om het advies van jouw arts of medisch specialist te vervangen.

4. Indien je de aanbevelingen uit mijn magazine of speciale rapporten wilt gaan opvolgen, raad ik aan om eerst het advies van je arts in te winnen.

5. Noch de schrijver van het magazine ‘Super Gezond’ (Gerard Nederpel), noch Freeflow International of Super Gezond Ouder Worden zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt direct of indirect door de verstrekte informatie in het magazine ‘Super Gezond’ of in de speciale rapporten.

6. Indien je als lid van de Super Gezonde Gerard Club je niet houdt aan één van bovenstaande voorwaarden heb ik het recht om, zonder verdere opgave van redenen en zonder restitutie van eventuele reeds betaalde abonnementsgelden, jouw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

7. Het lidmaatschap van de Super Gezonde Gerard Club kost €9,95 per maand en dient vooruit te worden betaald. Een lid heeft recht op alle publicaties en kortingen zo lang hij/zij lid blijft. Het lidmaatschap mag te allen tijden worden opgezegd waarna alle rechten op publicaties en kortingen komen te vervallen.

Voor slechts €9,95 per maand ontvang je:

Jouw gegevens

Extra informatie

Je bestelling

Product Kosten
Lidmaatschap Super Gezonde Gerard Club  × 1 4.95 / maand
Kosten 4.95
Totaal 4.95
Recurring totals
Kosten 4.95 / maand
Recurring total 4.95 / maand
Eerstvolgende betaling: 10 september 2022
  • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.