Wat is BMI?

Wat is BMI?

BMI betekent Body Mass Index. Je BMI is een getal om te bepalen of je te zwaar bent (overgewicht) of wellicht te licht (ondergewicht). De BMI wordt ook wel de Quetelet index genoemd. Op de website https://www.jasperalblas.nl/bmi-berekenen/ kun je zelf de Body Mass Index berekenen door je lengte en gewicht in te voeren.

Wat is een goede BMI?

Een goede BMI ligt tussen de 18 en 25. Onder de 18 heb je ondergewicht. Boven de 25 is er sprake van overgewicht. Een BMI van tussen de 25 en 27 betekent licht overgewicht. Bij een BMI van tussen de 27 en 30 is er sprake van matig overgewicht. Een BMI tussen de 30 en 40 betekent ernstig overgewicht, terwijl mensen met een BMI van meer dan 40 een ziekelijk overgewicht hebben.

Te hoge bloedsuiker gevaarlijk

Hoe komt het dat overgewicht zoveel ellende veroorzaakt? De gemene deler van mensen met overgewicht is een hoge bloedsuikerspiegel door een verstoorde suikerhuishouding. Deze chronisch hoge bloedspiegels van glucose leiden niet alleen tot een te zwaar gewicht als gevolg van de erop volgende omzetting van glucose naar vet, maar vooral ook tot beschadiging van onze eiwitten in het hele lichaam. Hierdoor gaan de functies van vrijwel alle organen en weefsels ernstig achteruit met uiteindelijk verschillende ziekteverschijnselen als gevolg.

Ziektes door overgewicht

Overgewicht is een voorbode van veel ziektes:

  • Hoge bloeddruk
  • Hart- en vaatziektes
  • Dementie
  • Galstenen
  • Vruchtbaarheidsstoornissen
  • Gewrichtsaandoeningen
  • Astma
  • Slaapapneu