fbpx

Lachen is het beste medicijn

Lachen is het beste medicijn

Lachen zorgt ervoor dat je langer leeft. Geloof je dat niet? Wel, wetenschappers uit Griekenland zijn het unaniem eens dat het zo is. Een half uurtje lachen per dag is een natuurlijke bescherming tegen een hartaanval! Cortisol is een stresshormoon dat er voor zorgt dat je kransslagaderen kunnen verstijven. Wanneer je veel lacht zal dit resulteren in een remming van de productie van dit hormoon. Dit betekent dat je kransslagaderen minder verstijven waardoor de doorbloeding beter is en er dus een verminderde kans is op een hartaanval!

Lachen maakt stoffen aan

Door het lachen zal de aanmaak van cortisol worden geremd, maar door een grote glimlach worden andere stofjes juist aangemaakt.

Endorfine, serotonine en dopamine worden aangemaakt wanneer je lacht. Deze stofjes zorgen voor een ontspannen houding en een prettig, zorgeloos en opgewekt gevoel. Dit zal je weerstand verbeteren. 

Oxytocine staat bekend als het ‘knuffelhormoon’. Door aanraking, knuffelen, vrijen, massage en zelfs oogcontact maak je oxytocine aan dat gevoelens van ontspanning, geluk en verbondenheid stimuleert.

Wat doet lachen voor je?

Door veel te lachen zul je er aantrekkelijker uit gaan zien. Het lachen maakt dat je er daadwerkelijk knapper door wordt. Je hebt geen dure cosmetische behandeling nodig om er goed uit te zien.

Door veel te lachen worden je kaakspieren onbewust getraind. Hierdoor ‘straal’ je meer, zul je aantrekkelijker zijn en krijgt je zelfvertrouwen een boost!

1. Alle informatie in mijn magazine ‘Super Gezond’ en in mijn speciale rapporten wordt te goeder trouw en op strikt vertrouwelijke basis verstrekt.

2. Niets uit mijn magazine ‘Super Gezond’ of uit mijn speciale rapporten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of in welke vorm dan ook, zonder daarvoor, vooraf, mijn schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

3. De informatie in het magazine en in de speciale rapporten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en mijn eventuele aanbevelingen zijn niet bedoeld om het advies van jouw arts of medisch specialist te vervangen.

4. Indien je de aanbevelingen uit mijn magazine of speciale rapporten wilt gaan opvolgen, raad ik aan om eerst het advies van je arts in te winnen.

5. Noch de schrijver van het magazine ‘Super Gezond’ (Gerard Nederpel), noch Freeflow International of Super Gezond Ouder Worden zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt direct of indirect door de verstrekte informatie in het magazine ‘Super Gezond’ of in de speciale rapporten.

6. Indien je als lid van de Super Gezonde Gerard Club je niet houdt aan één van bovenstaande voorwaarden heb ik het recht om, zonder verdere opgave van redenen en zonder restitutie van eventuele reeds betaalde abonnementsgelden, jouw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

7. Het lidmaatschap van de Super Gezonde Gerard Club kost €9,95 per maand en dient vooruit te worden betaald. Een lid heeft recht op alle publicaties en kortingen zo lang hij/zij lid blijft. Het lidmaatschap mag te allen tijden worden opgezegd waarna alle rechten op publicaties en kortingen komen te vervallen.

Voor slechts €9,95 per maand ontvang je:

Jouw gegevens

Extra informatie

Je bestelling

Product Kosten
Lidmaatschap Super Gezonde Gerard Club  × 1 4.95 / maand
Kosten 4.95
Totaal 4.95
Recurring totals
Kosten 4.95 / maand
Recurring total 4.95 / maand
Eerstvolgende betaling: 10 september 2022
  • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.