fbpx

Niet meer zeuren

Niet meer zeuren

Zeurende, boze mensen zijn angstig. Ze voelen zich bedreigd en zoeken iets of iemand om hun woede op bot te vieren. Hoewel onze maatschappij veiliger is dan ooit, zijn veel mensen nog nooit zo bang geweest. En hoe banger, hoe bozer.  .

Waar komt mijn boosheid vandaan?

Wat doen boosheid en zeuren met een mens? Net als positieve emoties, horen negatieve gevoelens zoals angst, verdriet en boosheid bij het leven. Waar angst is is geen liefde. Praten over wat ons bang of droevig maakt, lukt meestal, terwijl dat met boosheid moeilijker ligt. In onze maatschappij hebben wij simpelweg niet geleerd hoe we met boosheid om moeten gaan.

Te hoog verwachtingspatroon

Een andere verklaring ligt in ons verwachtingspatroon. We willen alsmaar meer: geen klein feestje, maar een groot evenement. Geen eenvoudig uitstapje, maar een onvergetelijke trip naar een exotisch land. Iets om op sociale media mee uit te pakken. Maar die torenhoge verwachtingen stemmen dikwijls niet overeen met de realiteit. Het leven is nu eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn. Al die teleurstellingen vormen een ideale voedingsbodem voor meer boosheid.

Verschil tussen optimistisch en pessimistisch

Onderzoekers van de University of Pittsburgh bestudeerden de gegevens van bijna 100.000 vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar. Volgens de wetenschappers is een optimist iemand die verwacht dat er goede dingen gaan gebeuren in de toekomst. Optimistische vrouwen bleken 30 procent minder kans te hebben om te overlijden aan hart-en vaatziekten vergeleken met pessimisten. Ze denken dat optimistische mensen in het algemeen gezonder leven omdat ze meer geneigd zijn om gezond te eten en te bewegen. Ook hebben optimisten vaak een sterk sociaal leven, wat stress helpt te voorkomen.

1. Alle informatie in mijn magazine ‘Super Gezond’ en in mijn speciale rapporten wordt te goeder trouw en op strikt vertrouwelijke basis verstrekt.

2. Niets uit mijn magazine ‘Super Gezond’ of uit mijn speciale rapporten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of in welke vorm dan ook, zonder daarvoor, vooraf, mijn schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

3. De informatie in het magazine en in de speciale rapporten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en mijn eventuele aanbevelingen zijn niet bedoeld om het advies van jouw arts of medisch specialist te vervangen.

4. Indien je de aanbevelingen uit mijn magazine of speciale rapporten wilt gaan opvolgen, raad ik aan om eerst het advies van je arts in te winnen.

5. Noch de schrijver van het magazine ‘Super Gezond’ (Gerard Nederpel), noch Freeflow International of Super Gezond Ouder Worden zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt direct of indirect door de verstrekte informatie in het magazine ‘Super Gezond’ of in de speciale rapporten.

6. Indien je als lid van de Super Gezonde Gerard Club je niet houdt aan één van bovenstaande voorwaarden heb ik het recht om, zonder verdere opgave van redenen en zonder restitutie van eventuele reeds betaalde abonnementsgelden, jouw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

7. Het lidmaatschap van de Super Gezonde Gerard Club kost €9,95 per maand en dient vooruit te worden betaald. Een lid heeft recht op alle publicaties en kortingen zo lang hij/zij lid blijft. Het lidmaatschap mag te allen tijden worden opgezegd waarna alle rechten op publicaties en kortingen komen te vervallen.

Voor slechts €9,95 per maand ontvang je:

Jouw gegevens

Extra informatie

Je bestelling

Product Kosten
Lidmaatschap Super Gezonde Gerard Club  × 1 4.95 / maand
Kosten 4.95
Totaal 4.95
Recurring totals
Kosten 4.95 / maand
Recurring total 4.95 / maand
Eerstvolgende betaling: 10 september 2022
  • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.