fbpx

Wat is BMI?

Wat is BMI?

BMI betekent Body Mass Index. Je BMI is een getal om te bepalen of je te zwaar bent (overgewicht) of wellicht te licht (ondergewicht). De BMI wordt ook wel de Quetelet index genoemd. Op de website https://www.jasperalblas.nl/bmi-berekenen/ kun je zelf de Body Mass Index berekenen door je lengte en gewicht in te voeren.

Wat is een goede BMI?

Een goede BMI ligt tussen de 18 en 25. Onder de 18 heb je ondergewicht. Boven de 25 is er sprake van overgewicht. Een BMI van tussen de 25 en 27 betekent licht overgewicht. Bij een BMI van tussen de 27 en 30 is er sprake van matig overgewicht. Een BMI tussen de 30 en 40 betekent ernstig overgewicht, terwijl mensen met een BMI van meer dan 40 een ziekelijk overgewicht hebben.

Te hoge bloedsuiker gevaarlijk

Hoe komt het dat overgewicht zoveel ellende veroorzaakt? De gemene deler van mensen met overgewicht is een hoge bloedsuikerspiegel door een verstoorde suikerhuishouding. Deze chronisch hoge bloedspiegels van glucose leiden niet alleen tot een te zwaar gewicht als gevolg van de erop volgende omzetting van glucose naar vet, maar vooral ook tot beschadiging van onze eiwitten in het hele lichaam. Hierdoor gaan de functies van vrijwel alle organen en weefsels ernstig achteruit met uiteindelijk verschillende ziekteverschijnselen als gevolg.

Ziektes door overgewicht

Overgewicht is een voorbode van veel ziektes:

  • Hoge bloeddruk
  • Hart- en vaatziektes
  • Dementie
  • Galstenen
  • Vruchtbaarheidsstoornissen
  • Gewrichtsaandoeningen
  • Astma
  • Slaapapneu

1. Alle informatie in mijn magazine ‘Super Gezond’ en in mijn speciale rapporten wordt te goeder trouw en op strikt vertrouwelijke basis verstrekt.

2. Niets uit mijn magazine ‘Super Gezond’ of uit mijn speciale rapporten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of in welke vorm dan ook, zonder daarvoor, vooraf, mijn schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

3. De informatie in het magazine en in de speciale rapporten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en mijn eventuele aanbevelingen zijn niet bedoeld om het advies van jouw arts of medisch specialist te vervangen.

4. Indien je de aanbevelingen uit mijn magazine of speciale rapporten wilt gaan opvolgen, raad ik aan om eerst het advies van je arts in te winnen.

5. Noch de schrijver van het magazine ‘Super Gezond’ (Gerard Nederpel), noch Freeflow International of Super Gezond Ouder Worden zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt direct of indirect door de verstrekte informatie in het magazine ‘Super Gezond’ of in de speciale rapporten.

6. Indien je als lid van de Super Gezonde Gerard Club je niet houdt aan één van bovenstaande voorwaarden heb ik het recht om, zonder verdere opgave van redenen en zonder restitutie van eventuele reeds betaalde abonnementsgelden, jouw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

7. Het lidmaatschap van de Super Gezonde Gerard Club kost €9,95 per maand en dient vooruit te worden betaald. Een lid heeft recht op alle publicaties en kortingen zo lang hij/zij lid blijft. Het lidmaatschap mag te allen tijden worden opgezegd waarna alle rechten op publicaties en kortingen komen te vervallen.

Voor slechts €9,95 per maand ontvang je:

Jouw gegevens

Extra informatie

Je bestelling

Product Kosten
Lidmaatschap Super Gezonde Gerard Club  × 1 4.95 / maand
Kosten 4.95
Totaal 4.95
Recurring totals
Kosten 4.95 / maand
Recurring total 4.95 / maand
Eerstvolgende betaling: 10 september 2022
  • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.