fbpx

Waarom is lichaamshouding belangrijk?

Waarom is lichaamshouding belangrijk?

Heel wat pijn kan vermeden worden door een goede lichaamshouding. Train jezelf, tot je lichaam vanzelf een correcte houding aanneemt tijdens het stilstaan, wandelen en (vooral) zitten. Hoe we zitten, stilstaan en lopen heeft een grote invloed op de werking van ons lichaam. Bij een foute houding kun je je wervelkolom, schouders en knieën verkeerd belasten. Met pijn tot gevolg. Een goede houding kan dit voorkomen of verhelpen. Als je niet goed op je houding let ga je te zijner tijd steeds meer gebogen lopen. 

Hieronder een 5-tal tips voor een goede houding.

1. Schouders leren ontspannen

Zorg dat je rug recht is en je schouders ontspannen naar achteren zijn. Op deze manier krijg je veel minder last van spanningen in je rug, nek en schouders en dus ook minder pijnklachten.

2. Even een rondje lopen

Als je veel zittend werk doet, sta dan regelmatig even op om wat te drinken te halen of een rondje te lopen. Ons lichaam is niet gebouwd om langdurig stil te zitten. Dan wordt er spanning opgebouwd.

3. Voldoende bewegen

Door eenvoudige dagelijkse bewegingen zoals: wandelen, fietsen of yoga, zorg je ervoor dat je lichaam in beweging blijft.

4. Onbewuste spanning loslaten

Spanningen kunnen zich ongemerkt opbouwen, dus controleer je lichaam regelmatig op spanningen.

5. Lichaam leren ontspannen

Voel je je gespannen? Neem de tijd om je lichaam weer te laten ontspannen.

1. Alle informatie in mijn magazine ‘Super Gezond’ en in mijn speciale rapporten wordt te goeder trouw en op strikt vertrouwelijke basis verstrekt.

2. Niets uit mijn magazine ‘Super Gezond’ of uit mijn speciale rapporten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of in welke vorm dan ook, zonder daarvoor, vooraf, mijn schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

3. De informatie in het magazine en in de speciale rapporten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en mijn eventuele aanbevelingen zijn niet bedoeld om het advies van jouw arts of medisch specialist te vervangen.

4. Indien je de aanbevelingen uit mijn magazine of speciale rapporten wilt gaan opvolgen, raad ik aan om eerst het advies van je arts in te winnen.

5. Noch de schrijver van het magazine ‘Super Gezond’ (Gerard Nederpel), noch Freeflow International of Super Gezond Ouder Worden zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt direct of indirect door de verstrekte informatie in het magazine ‘Super Gezond’ of in de speciale rapporten.

6. Indien je als lid van de Super Gezonde Gerard Club je niet houdt aan één van bovenstaande voorwaarden heb ik het recht om, zonder verdere opgave van redenen en zonder restitutie van eventuele reeds betaalde abonnementsgelden, jouw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

7. Het lidmaatschap van de Super Gezonde Gerard Club kost €9,95 per maand en dient vooruit te worden betaald. Een lid heeft recht op alle publicaties en kortingen zo lang hij/zij lid blijft. Het lidmaatschap mag te allen tijden worden opgezegd waarna alle rechten op publicaties en kortingen komen te vervallen.

Voor slechts €9,95 per maand ontvang je:

Jouw gegevens

Extra informatie

Je bestelling

Product Kosten
Lidmaatschap Super Gezonde Gerard Club  × 1 4.95 / maand
Kosten 4.95
Totaal 4.95
Recurring totals
Kosten 4.95 / maand
Recurring total 4.95 / maand
Eerstvolgende betaling: 10 september 2022
  • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.